Ч¦'Ч•Ч‘Ч Ч§: ЧўЧњ Ч”ЧђЧ™Ч Ч¤ЧњЧ¦Ч™Ч” Ч•Ч”Ч©Ч—Ч™ЧЄЧ•ЧЄ

לאחרונה התראיינתי לטלוויזיה של חדשות בלומברג בנושא נתוני האינפלציה בסין והאתגרים המרכזיים שבפניהם ניצבת המפלגה הקומוניסטית שהחליפה את הרכב ההנהגה שלה.

 

לגבי נתוני האינפלציה, טענתי שהנתונים לא מאפשרים לבנק המרכזי של סין להזרים כספים לכלכלה, משום שהבעיה איננה רק כמה כסף זורם בכלכלה הסינית, אלא להיכן הכסף זורם. כל עוד המחירים בענפי התעשייה המובילים כגון פלדה ופחם צונחים – ולדעתי גם נדל"ן, למרות שהנתונים הסטטיסטיים הרשמיים מראים אחרת – הדבר משקף עודפי כושר ייצור ריאלי בהשוואה לביקוש הריאלי, והיעדר יצירת ערך ריאלי במשק.

Ч”Ч‘Ч Ч§ Ч”ЧћЧЁЧ›Ч–Ч™ Ч©Чњ ЧЎЧ™Чџ Ч¦Ч•Ч“Ч§ Ч‘ЧЎЧ™ЧЁЧ•Ч‘Ч• ЧњЧ”Ч–ЧЁЧ™Чќ Ч›ЧЎЧЈ Ч Ч•ЧЎЧЈ ЧњЧћЧ’Ч–ЧЁЧ™ Ч”Ч”Ч©Ч§ЧўЧ•ЧЄ Ч”ЧћЧ Ч•Ч¤Ч—Ч™Чќ. Ч“Ч‘ЧЁ Ч–Ч” ЧЁЧ§ Ч™Ч—Ч–Ч§ ЧђЧЄ Ч—Ч•ЧЎЧЁ Ч”ЧђЧ™Ч–Ч•Чџ Ч‘Ч›ЧњЧ›ЧњЧ” Ч”ЧЎЧ™Ч Ч™ЧЄ Ч•Ч™Ч™ЧћЧ Чў ЧђЧЄ Ч”ЧЄЧ™Ч§Ч•Ч Ч™Чќ Ч”Ч©Ч•Ч Ч™Чќ Ч©ЧЎЧ™Чџ Ч¦ЧЁЧ™Ч›Ч” ЧњЧ™Ч™Ч©Чќ Ч›Ч“Ч™ ЧњЧ”Ч©Ч™Ч’ Ч¦ЧћЧ™Ч—Ч” Ч›ЧњЧ›ЧњЧ™ЧЄ ЧћЧ©ЧћЧўЧ•ЧЄЧ™ЧЄ Ч™Ч•ЧЄЧЁ.

דנתי גם בהיבטים השונים בנאומו של הו ג"ין-טאו בפני הקונגרס ה-18. ברצוני רק להדגיש ארבע נקודות מרכזיות בנאומו אשר תפסו את תשומת לבי:

  1. Ч”Ч• Ч’"Ч™Чџ-טאו Ч”ЧЄЧ—Ч™Ч™Ч‘ ЧњЧ”Ч›Ч¤Ч™Чњ ЧђЧЄ Ч”ЧЄЧћ"Ч’ Ч©Чњ ЧЎЧ™Чџ ЧўЧ“ 2020. Ч–Ч• הבטחה ЧћЧЁЧ©Ч™ЧћЧ” ЧћЧђЧ•Ч“, ЧђЧ‘Чњ Ч‘Ч¤Ч•ЧўЧњ, ЧћЧ©ЧћЧўЧ•ЧЄЧ” Ч”Ч™Чђ Ч”ЧћЧ©Чљ Ч¦ЧћЧ™Ч—Ч” ЧўЧЄЧ™Ч“Ч™ЧЄ Ч©Чњ 7 ЧђЧ—Ч•Ч–Ч™Чќ Ч‘Ч©Ч Ч”, Ч‘ЧњЧ‘Ч“. ЧђЧ Ч™ ЧћЧ Ч™Ч— Ч©Ч”Ч•Чђ Ч”ЧЄЧ›Ч•Ч•Чџ ЧњЧ”Ч›Ч¤ЧњЧ” ЧЁЧ™ЧђЧњЧ™ЧЄ Ч©Чњ Ч”ЧЄЧћ"Ч’, Ч•ЧњЧђ ЧЁЧ§ Ч Ч•ЧћЧ™Ч ЧњЧ™ЧЄ. ЧћЧ©Ч•Чќ Ч©ЧђЧ—ЧЁЧЄ Ч”Ч¦ЧћЧ™Ч—Ч” Ч”ЧЁЧ™ЧђЧњЧ™ЧЄ ЧЄЧ”Ч™Ч” ЧђЧ¤Ч™ЧњЧ• Ч ЧћЧ•Ч›Ч” Ч™Ч•ЧЄЧЁ.Ч”Ч• Ч’"Ч™Чџ-טאו Ч’Чќ Ч”Ч¦Ч™Ч‘ Ч™ЧўЧ“ Ч©Чњ Ч”Ч›Ч¤ЧњЧЄ Ч”Ч”Ч›Ч ЧЎЧ” ЧњЧ Ч¤Ч© ЧўЧ“ 2020. Ч”Ч‘ЧўЧ™Ч” Ч”Ч™Чђ, Ч©ЧђЧќ Ч”ЧЄЧћ"Ч’ Ч•Ч”Ч”Ч›Ч ЧЎЧ” ЧњЧ Ч¤Ч© Ч™Ч•Ч›Ч¤ЧњЧ• Ч©Ч Ч™Ч”Чќ, Ч”Ч›ЧњЧ›ЧњЧ” Ч”ЧЎЧ™Ч Ч™ЧЄ ЧњЧђ ЧЄЧЄЧђЧ–Чџ, Ч›ЧњЧ•ЧћЧЁ Ч”Ч¦ЧЁЧ™Ч›Ч” הפרטית Ч©Ч›Ч•ЧњЧќ ЧЁЧ•Ч¦Ч™Чќ ЧњЧ”Ч’Ч“Ч™Чњ ЧђЧ•ЧЄЧ” – ЧњЧђ ЧЄЧ’Ч“Чњ, ЧћЧ©Ч•Чќ Ч©ЧЁЧћЧЄ Ч”Ч”Ч›Ч ЧЎЧ” Ч”Ч¤Ч Ч•Ч™Ч” Ч©Чњ ЧћЧ©Ч§Ч™ Ч”Ч‘Ч™ЧЄ ЧњЧђ ЧЄЧ’Ч“Чњ Ч›Ч—ЧњЧ§ ЧћЧ”ЧЄЧћ"Ч’. Ч©Ч•Ч‘, casino online ЧђЧ Ч™ ЧћЧ Ч™Ч— Ч©Ч”Ч•Чђ ЧћЧЄЧ›Ч•Ч•Чџ ЧњЧ’Ч™Ч“Ч•Чњ Ч”ЧЁЧ™ЧђЧњЧ™ Ч‘Ч”Ч›Ч ЧЎЧ”, ЧћЧ©Ч•Чќ Ч©ЧђЧќ Ч”Ч”Ч›Ч ЧЎЧ” ЧЄЧ’Ч“Чњ Ч Ч•ЧћЧ™Ч ЧњЧ™ЧЄ, Ч”Ч™Чђ ЧЄЧ¦Ч Ч— Ч‘Ч™Ч—ЧЎ ЧњЧЄЧћ"Ч’ Ч”ЧЁЧ™ЧђЧњЧ™.

    Ч›Ч•ЧњЧќ Ч™Ч•Ч“ЧўЧ™Чќ Ч©Ч›Ч“Ч™ ЧњЧђЧ–Чџ ЧђЧЄ Ч”Ч›ЧњЧ›ЧњЧ”, ЧўЧњ ЧЎЧ™Чџ ЧњЧ”Ч’Ч“Ч™Чњ ЧђЧЄ Ч”Ч›Ч ЧЎЧ•ЧЄ ЧћЧ©Ч§Ч™ Ч”Ч‘Ч™ЧЄ Ч‘Ч§Ч¦Ч‘ ЧћЧ”Ч™ЧЁ Ч™Ч•ЧЄЧЁ ЧћЧ”Ч’Ч™Ч“Ч•Чњ Ч‘ЧЄЧћ"Ч’. Ч–Ч” Ч™Ч›Ч•Чњ ЧњЧ§ЧЁЧ•ЧЄ ЧђЧќ Ч™Ч”Ч™Ч” Ч’Ч™Ч“Ч•Чњ ЧћЧ”Ч™ЧЁ Ч™Ч•ЧЄЧЁ Ч‘Ч”Ч›Ч ЧЎЧ•ЧЄ Ч‘Ч™Ч—ЧЎ ЧњЧ’Ч™Ч“Ч•Чњ Ч‘ЧЄЧћ"Ч’.

  2. הו ג"ין-טאו דיבר על האופן שבו השחיתות בסין מאיימת לערער את שלטון המפלגה. אני מסכים עם קביעה זו, ובריאיון לבלומברג אמרתי מדוע כה קשה להתמודד עם הבעיה. ברצוני להוסיף גם כי האינפלציה – שנגרמת עקב הגידול בהשקעות (באמצעות casino online הזרמת עוד ועוד כספים לכלכלה) – היא אחד הגורמים העיקריים לשחיתות, משום שהיא יוצרת פער הולך וגדל בחברה הסינית, casino online בין אלה שיש להם יכולת להתמודד עם עליית המחירים, לבין הצרכנים הרגילים, שלא יכולים להתמודד איתה; ובין אלה שיש להם גישה לאשראי ואלו שאין להם. האינפלציה (הנובעת מריבוי הלוואות) והשחיתות הנובעת ממנה, היו שתי העוולות המרכזיות שהובילו להפגנות המחאה בכיכר טיאננמן ב-1989.
  3.  

  4. הו ג"ין-טאו ציין בנאומו את הצורך "להגן בכל תוקף על הזכויות הימיות של סין ועל האינטרסים שלה" וקרא לסין להפוך ל"מעצמה ימית". בהתחשב בעימותים הצבאיים שחלו לאחרונה באזור ים סין הדרומי (מול חופי וייטנאם והפיליפינים) ובים סין המזרחי (מול חופי יפן ודרום קוריאה), ולנוכח השקת נושאת המטוסים הראשונה של סין, דברים אלה ללא ספק תפסו את תשומת-לב שכניה של סין (כפי שמציע המאמר הזה שפורסם בפייננשל טיימס).
  5.  

  6. נראה כי הו ג"ין-טאו מתנגד לקריאתם של ה"רפורמיסטים" במפלגה לצמצם את תפקידו של המגזר הציבורי בכלכלה הסינית. במקום זאת, הוא התעקש שסין תדבוק ביציבות ב"מערכת כלכלית בסיסית שבה הבעלות הציבורית היא העיקרית, וישויות כלכליות  בבעלויות שונות מתפתחות יחדיו".עוד הוסיף כי על המפלגה והממשלה "להגביר ביציבות את החיוניות של המגזר הציבורי ואת יכולתו למנף ולהשפיע על הכלכלה". נראה כי עמדתו מנוגדת להנחיות המפורטות בדו"ח שפורסם השנה מטעם הבנק העולמי בשיתוף עם מעצבי מדיניות בכירים בממשל הסיני, ושזכה לתמיכתו של בן חסותו של הו ג"ין-טאו, ראש הממשלה הנכנס לי קה-צ"יאנג. דו"ח זה עורר תקוות שרפורמות חיוביות יתרחשו לאחר חילופי ההנהגה. נותר לנו כעת לחכות ולראות מה תהיה השפעתה של הרטוריקה החדשה, אם בכלל היא תשפיע, בקביעת המדיניות הכלכלית בפועל.

 

* Ч”Ч›ЧЄЧ‘Ч” Ч¤Ч•ЧЁЧЎЧћЧ” Ч‘ЧћЧ§Ч•ЧЁ Ч‘Ч‘ЧњЧ•Ч’ Ч©Чњ Ч¤ЧЁЧ•Ч¤" Ч¦"Ч•Ч‘Ч Ч§, Ч•ЧЄЧ•ЧЁЧ’ЧћЧ” Ч‘ЧђЧ“Ч™Ч‘Ч•ЧЄЧ•.

אהבת את הכתבה? עקוב אחרינו בפייסבוק או הירשם לניוזלטר